ကျွန်ုပ်တို့၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်

*အလွိုင်းဝိုင်ယာကြိုးများ ပြုလုပ်နည်း (မူပိုင်ခွင့်နံပါတ်:ZL 201010518772.6)။

*Spray Deposit မှတစ်ဆင့် ကြေးနီအလွိုင်းခါးပတ်ပြုလုပ်ရန် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ၎င်း၏နည်းလမ်း (မူပိုင်ခွင့်နံပါတ်:ZL 201210411177.1)။

*Aluminum Oxide ဖြင့် ပြန့်ကျဲနေသော ကြေးနီအား ခိုင်ခံ့အောင်ပြင်ဆင်နည်း (မူပိုင်ခွင့်နံပါတ်:ZL 201310151407.X)။